Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Termomodernizacja budynku Delegatury CBA w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D

sprawa nr 31/>PU/2018/TCz

Tytuł –   Termomodernizacja budynku Delegatury CBA w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść zawiadomienia  została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45443000-4, 45410000-4, 45311200-2

Metadane

Data publikacji 19.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry