Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa urządzeń do zastosowania w informatyce kryminalistycznej

dotyczy postępowania nr 21/>PU/2018/EMi

Tytuł –   Dostawa urządzeń do zastosowania w informatyce kryminalistycznej.

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia -  informacja o wyborze oferty - zadanie nr 1

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-06-29

1. Pełna treść informacji  została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30236000-2

Metadane

Data publikacji 29.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry