Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa urządzeń sieciowych

dotyczy postępowania nr 14/>PU/2018/EMi

Tytuł –  Dostawa urządzeń sieciowych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-07-05

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  32420000-3

Metadane

Data publikacji 05.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry