Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa sprzętu komputerowego

sprawa nr 37/>PU/2018/TCz

Tytuł –  Dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść zawiadomienia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30213300-8

Metadane

Data publikacji 23.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry