Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa i montaż zewnętrznej, drewnianej stolarki drzwiowej w budynkach OSK CBA w Lucieniu

sprawa nr 46/>PU/2018/TCz

 

Tytuł –   Dostawa i montaż zewnętrznej, drewnianej stolarki drzwiowej w budynkach OSK CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść zawiadomienia  została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45421000-4

Metadane

Data publikacji 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry