Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa pistoletów o kalibrze 9x19 mm wraz z magazynkiem

nr sprawy 53/>PU/2018/MT

Tytuł –   Dostawa pistoletów o kalibrze 9x19 mm wraz z magazynkiem

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetrg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-10-05

Data publikacji do 2018-10-05

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 3532110-1

Metadane

Data publikacji 05.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry