Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup monitorów do monitorowania infrastruktury sieciowej

postępowanie nr 68/>PU/2018/MT

Tytuł –  Zakup monitorów do monitorowania infrastruktury sieciowej

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o unieważnienieu zad 2

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-11-09

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 32323000-3

Metadane

Data publikacji 09.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry