Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zawarcie umowy ramowej na zakup zasilaczy awaryjnych UPS

sprawa nr 71/>PU/2018/TCz

Tytuł –  Zawarcie umowy ramowej na zakup zasilaczy awaryjnych USP

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31682500-5

Metadane

Data publikacji 28.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry