Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Świadczenie, w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Sprawa nr 74/>PU/2018/JC

Tytuł – świadczenie, w okresie 24  miesięcy od daty zawarcia umowy, usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-12-07

1. Pełna treść zawiadomienia  została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 60400000-2, 63500000-4

Metadane

Data publikacji 07.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry