Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach przy ulicy Krzywickiego 34 w Warszawie

Postępowanie nr 1/USS/2019/KK

Tytuł –  Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach przy ulicy Krzywickiego 34 w Warszawie

Rodzaj zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery

Rodzaj zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-01-29

1. Pełna treść zawiadomienia w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4

Metadane

Data publikacji 29.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry