Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości CBA

dotyczy postępowania nr 18/>PU/2019/TCz

Tytuł – Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości CBA

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  informacja o unieważnieniu postępowania

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 12-04-2019

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 09121000-0

Metadane

Data publikacji 12.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry