Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych CBA

sprawa nr 15/>PU/2019/TCz

ytuł – Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych CBA

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34360000-8, 34370000-1, 34380000-4

Metadane

Data publikacji 17.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry