Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup usług telefonii ruchomej

postępowanie nr 52/>PU/2019/TCz

Tytuł –  Zakup usług telefonii ruchomej

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 64210000-1

Metadane

Data publikacji 25.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry