Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup mebli biurowych

postępowanie nr 78/>PU/2019/MT

Tytuł –  Zakup mebli biurowych

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-12-04

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 39130000-2

Metadane

Data publikacji 04.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry