Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów w 2020 roku

77/>PU/2019/KK

Tytuł – Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów w 2020 roku

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-12-06

1. Pełna treść zawiadomienia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0

Metadane

Data publikacji 06.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry