Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Usługa dostępu do Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na rok 2020.

dotyczy postępowania nr 83/>PU/2019/EMi

Tytuł –  Usługa dostępu do Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na rok 2020.

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-12-19

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 48000000-8

Metadane

Data publikacji 19.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry