Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Położenie instalacji pola drenażowego w OSK CBA w Lucieniu

sprawa nr 8/ZP/CBA/2016/TCz

Tytuł – Położenie instalacji pola drenażowego w OSK CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-05-16

Data publikacji do 2016-06-02

Termin składania ofert 2016-06-02

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45111000-8, 45330000-9

Metadane

Data publikacji 16.05.2016
Data modyfikacji 30.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry