Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup energii elektrycznej do obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie 48 miesięcy

postępowanie nr 16/ZP/CBA/2016/JC

Tytuł –   Zakup energii elektrycznej do obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie 48 miesięcy

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-07-13

Data publikacji do 2016-08-23

Termin składania ofert 2016-08-23

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  09300000-2,

Metadane

Data publikacji 13.07.2016
Data modyfikacji 18.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Julita Choińska
do góry