Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa oraz montaż urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania metali

postępowanie nr 26/ZP/CBA/2016/MT

Tytuł - Dostawa oraz montaż urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania metali

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-09-01

Data publikacji do 2016-09-09

Termin składania ofert 2016-09-12

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 35124000-9.

Metadane

Data publikacji 01.09.2016
Data modyfikacji 08.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry