Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup sprzętu komputerowego

postępowanie nr 34/ZP/CBA/2016/JC

Tytuł –  Zakup sprzętu komputerowego

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-10-10

Data publikacji do 2016-11-16

Termin składania ofert 2016-11-16

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30213000-5,

Metadane

Data publikacji 10.10.2016
Data modyfikacji 30.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
Osoba modyfikująca informację:
Julita Choińska
do góry