Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa samochodu klasy BUS - 1 szt.wraz z zabudową

postępowanie nr 39/ZP/CBA/2016/EMi

Tytuł –  Dostawa samochodu klasy BUS - 1 szt. wraz z zabudową

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-10-14

Data publikacji do 2016-11-03

Termin składania ofert 2016-11-03

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  34.11.00.00-1,

Metadane

Data publikacji 14.10.2016
Data modyfikacji 27.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry