Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych

postępowanie nr 42/ZP/CBA/2016/JC

Tytuł –  Zakup urządzeń wielofunkcyjnych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-10-25

Data publikacji do 2016-11-30

Termin składania ofert 2016-11-30

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30121000-3

Metadane

Data publikacji 25.10.2016
Data modyfikacji 30.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
Osoba modyfikująca informację:
Julita Choińska
do góry