Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Wybór Licensing Solution Providers (LSP) – odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA)

postępowanie nr 48/ZP/CBA/2016/TCz

 

Tytuł –    Wybór Licensing Solution Providers (LSP) – odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA)

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-12-06

Data publikacji do 2016-12-14

Termin składania ofert 2016-12-14

1. Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  48000000-8, 72268000-1, 72220000-3,

Metadane

Data publikacji 06.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry