Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Świadczenie usług żywienia zbiorowego w OSK CBA w Lucieniu

postępowanie nr 1/USS/2017/EMi

Tytuł –   Świadczenie usług żywienia zbiorowego w OSK CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-02-17

Data publikacji do 2017-03-01

Termin składania ofert 2017-03-01

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9, 55.51.00.00-8, 70.13.00.00-1.

Metadane

Data publikacji 17.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry