Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa urządzeń do zastosowania w informatyce kryminalistycznej

sprawa nr 3/>PU/2017/TCz

 

Tytuł –  Dostawa urządzeń do zastosowania w informatyce kryminalistycznej

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-03-03

Data publikacji do 2017-03-13

Termin składania ofert 2017-03-13

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30236000-2

Metadane

Data publikacji 03.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry