Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa amunicji

Postępowanie nr 5/>PU/2017/KK

Tytuł – Dostawa amunicji

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-04-24

Data publikacji do 2017-05-05

Termin składania ofert do 2017-05-05

1. Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  35330000-7

Metadane

Data publikacji 24.04.2017
Data modyfikacji 08.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry