Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup 1 szt. karabinków o kal. 5,56x45 mm.

sprawa nr 18/>PU/2017/MT

Tytuł –  Zakup 1 szt. karabinków o kal. 5,56x45 mm.

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-07-14

Data publikacji do 2017-07-24

Termin składania ofert 2017-07-24

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  35321100-1

Metadane

Data publikacji 14.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry