Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa akcesoriów komputerowych.

postępowanie nr 21/>PU/2017/EMi

Tytuł –  Dostawa akcesoriów komputerowych.

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-07-28

Data publikacji do 2017-08-21

Termin składania ofert 2017-08-21

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30237200-1, 30237280-5

Metadane

Data publikacji 28.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry