Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych

Postępowanie nr 2/USS/2017/KK

Tytuł – Dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-08-18

Data publikacji do 2017-08-25

Termin składania ofert 2017-08-25

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  92600000-7, 92610000-0, 92330000-3

Metadane

Data publikacji 18.08.2017
Data modyfikacji 25.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry