Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych

Postępowanie nr - 32/>PU/2017/JC

Tytuł –  zakup urządzeń wielofunkcyjnych
oraz drukarek laserowych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-09-11

Data publikacji do 2017-10-17

Termin składania ofert 2017-10-17

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30121000-3, 3232110-8

Metadane

Data publikacji 11.09.2017
Data modyfikacji 17.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry