Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup oraz dostawa amunicji 9x19mm FMJ

sprawa nr 39/>PU/2017/MT

Tytuł –  zakup oraz dostawa amunicji 9x19mm FMJ

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-10-19

Data publikacji do 2017-10-27

Termin składania ofert 2017-10-27

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  35330000-7

Metadane

Data publikacji 19.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry