Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup oprogramowania analitycznego w ramach budowy systemu SIPA

sprawa nr 44/>PU/2017/TCz

Tytuł –  Zakup oprogramowania analitycznego w ramach budowy systemu SIPA

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-10-19

Data publikacji do 2017-11-02

Termin składania ofert 2017-11-02

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  48000000-8

Metadane

Data publikacji 19.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry