Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa oprogramowania dla informatyki śledczej wraz ze szkoleniem specjalistycznym w zakresie użytkowania oprogramowania

postępowanie nr 47/>PU/2017/EMi

Tytuł –  Dostawa oprogramowania dla informatyki śledczej wraz ze szkoleniem specjalistycznym w zakresie użytkowania oprogramowania

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-11-10

Data publikacji do 2017-11-20

Termin składania ofert 2017-11-20

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  48000000-8, 80510000-2

Metadane

Data publikacji 10.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry