Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup amunicji i granatów

sprawa nr 1/>PU/2018/MT

Tytuł –  zakup amunicji i granatów

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-02-01

Data publikacji do 2018-02-16

Termin składania ofert 2018-02-16

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  35330000-7

Metadane

Data publikacji 01.02.2018
Data modyfikacji 09.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry