Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2

postępowanie nr 4/>PU/2018/EMi

Tytuł –   Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2.

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-02-21

Data publikacji do 2018-03-02

Termin składania wniosków 2017-03-02

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45210000-2, 45330000-9, 45311000-0, 45233140-2

Metadane

Data publikacji 21.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry