Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zawarcie umowy ramowej na zakup sprzętu teleinformatycznego

sprawa nr 13/>PU/2018/TCz

Tytuł –  Zawarcie umowy ramowej na zakup sprzętu teleinformatycznego

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-04-17

Data publikacji do 2018-06-05

Termin składania ofert 2018-06-05

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30213000-5

Metadane

Data publikacji 17.04.2018
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry