Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Wybór Licensing Solution Providers (LSP) odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA) do obsługi konta zakupowego 0005331080

sprawa nr 18/>PU/2018/MT

Tytuł –  Wybór Licensing Solution Providers (LSP) odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA) do obsługi konta zakupowego 0005331080

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-04-27

Data publikacji do 2018-06-05

Termin składania wniosków 2018-06-05

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 48000000-8, 72268000-1, 72220000-3

Metadane

Data publikacji 27.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry