Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Prace remontowe obiektu Delegatury CBA w Poznaniu

nr sprawy 32/>PU/2018/MT

Tytuł –   Prace remontowe obiektu Delegatury CBA w Poznaniu

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane

Rodzaj ogłoszenia -  ogloszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetrg ogrniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-06-06

Termin składania wniosków: 2018-06-15

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2, 45330000-9, 45310000-3, 45340000-2

Metadane

Data publikacji 06.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry