Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zawarcie umowy ramowej na zakup drukarek laserowych monochromatycznych A4-A5

postępowanie nr 35/>PU/2018/EMi

Tytuł –  Zawarcie umowy ramowej na zakup drukarek laserowych monochromatycznych A4-A5

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-07-11

Data publikacji do 2018-08-20

Termin składania ofert 2018-08-20

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30121000-3, 30232110-8

Metadane

Data publikacji 11.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry