Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Modernizacja i rozbudowa elektronicznych systemów zabezpieczeń w OSK CBA w Lucieniu

postępowanie nr 5/OBR/2018/MT

Tytuł –  Modernizacja i rozbudowa elektronicznych systemów zabezpieczeń w OSK CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4a ustawy Pzp, obejmującym zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w trybie przetargu ograniczonego.

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-09-13

Data publikacji do 2018-09-21

Termin składania wniosków 2018-09-21

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45312000-7, 45312200-9, 45314300-4, 45311200-2

Metadane

Data publikacji 13.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry