Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Modernizacja i rozbudowa elektronicznych systemów zabezpieczeń w Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu, Wysogotowo, ul. Serdeczna 1

postępowanie nr 4/OBR/2018/EMi

Tytuł –Modernizacja  i rozbudowa elektronicznych systemów zabezpieczeń w Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu, Wysogotowo,  ul. Serdeczna 1

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4a ustawy Pzp, obejmującym zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w trybie przetargu ograniczonego

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-09-18

Data publikacji do 2018-09-27

Termin składania ofert 2018-09-27

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniu.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45312000-7, 45312200-9, 45314300-4, 45311200-2, 31625000-3

Metadane

Data publikacji 18.09.2018
Data modyfikacji 19.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry