Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

zakup 1 szt. pojazdu specjalnego – bankowóz typu B

postępowanie nr 57/>PU/2018/EMi

Tytuł –  zakup 1 szt. pojazdu specjalnego – bankowóz typu B

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-09-24

Data publikacji do 2018-10-11

Termin składania ofert 2018-10-11

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34144000-8

Metadane

Data publikacji 24.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry