Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Postępowanie nr 17/>PU/2019/KK

Tytuł –  Dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-04-03

Data publikacji do 2019-05-06

Termin składania ofert do 2019-05-06

Kod CPV: 30213000-5

Pełna treść ogłoszenia i SIWZ została zamiesczona w załącznikach.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Metadane

Data publikacji 03.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry