Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Wykonanie inwentaryzacji w budynkach w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34

sprawa nr 20/>PU/2019/TCz

Tytuł – Wykonanie inwentaryzacji w budynkach w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 17-04-2019

Data publikacji do 29-04-2019

Termin składania ofert 29-04-2019

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba 

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71251000-2

Metadane

Data publikacji 17.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry