Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości CBA

postępowanie nr 27/>PU/2019/EMi

Tytuł – Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości CBA

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 26.04-2019

Data publikacji do 13.05-2019

Termin składania ofert 13.05-2019

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 09121000-0

Metadane

Data publikacji 26.04.2019
Data modyfikacji 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry