Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania metali w obiektach CBA

postępowanie nr 37/>PU/2019/MT

Tytuł –  Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania metali w obiektach CBA

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-07-05

Data publikacji do 2019-08-22

Termin składania ofert 2019-08-22

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 05.07.2019
Data modyfikacji 13.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry