Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Wymiana stolarki okiennej i centrali wentylacyjnej w obiekcie Delegatury w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4D

postępowanie nr 45/>PU/2019/MT

Tytuł –  wymiana stolarki okiennej i centrali wentylacyjnej w obiekcie Delegatury w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4D

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-07-15

Data publikacji do 2019-07-31

Termin składania ofert 2019-08-02

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45111300-1, 45421132-8, 45410000-4, 45442100-8, 45312200-9, 45331200-8

Metadane

Data publikacji 15.07.2019
Data modyfikacji 26.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry