Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup pakietów ubezpieczeniowych AC/OC/NW dla samochodów służbowych na rok 2020

Numer postępowania - 59/>PU/2019/KK

 

Tytuł – Zakup pakietów ubezpieczeniowych

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-09-25

Data publikacji do 2019-12-03

Termin składania ofert do 2019-12-03

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66514100-7

Metadane

Data publikacji 25.09.2019
Data modyfikacji 31.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry