Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zawarcie umowy ramowej na dostawę cyfrowych nośników danych - dyski HDD oraz płyty BDR

postępowanie nr 73/>PU/2019/EJ

Tytuł –  Zawarcie umowy ramowej  na dostawę cyfrowych nośników danych - dyski HDD oraz płyty BDR

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-10-31

Data publikacji do 2019-12-03

Termin składania ofert 2019-12-03

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 31.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Jakubczuk
do góry