Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego oraz rozpoznania nośności stropów w budynku biurowym nr 2 przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie

postępowanie nr 75/>PU/2019/EMi

Tytuł –  Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego oraz rozpoznania nośności stropów w budynku biurowym nr 2 przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-11-08

Data publikacji do 2019-11-20

Termin składania ofert 2019-11-20

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 08.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry